UAC Nederland

geeft kinderen een toekomst

UAC-Nederland Header afbeelding
 

Projecten

One child one chicken project

Elk jaar in de zomervakantie krijgen alle leerlingen uit de 5e klas, en indien mogelijk ook uit de 4e klas, een kuikentje mee naar huis. Het is de bedoeling dat de leerlingen dit kuikentje zo goed mogelijk verzorgen tijdens de zomer, zodat het tot kip uitgegroeide kuikentje in het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk geld opbrengt tijdens veiling die onder alle ouders gehouden wordt. De opbrengst van deze veiling wordt gebruikt voor projecten op Jamadianle.
Dit is een leuk en leerzaam project voor de leerlingen van Jamadianle. Door de verzorging van de kuikens leren de kinderen verantwoordelijkheid nemen, maar daarnaast is ook het praktische deel belangrijk. De leerlingen kunnen hun theoretische kennis opgedaan tijdens de landbouw lessen, gebruiken voor het verzorgen van het kuikentje. Daarnaast zorgt het project ook voor meer betrokkenheid van ouders bij de scholing van hun kind. Door de veiling krijgen de kinderen een beloning voor hun project en zien de ouders wat hun kinderen voor elkaar kunnen krijgen.

School on wheels project

Om de kwaliteit van de lessen op niveau te houden, is Jamadianle genoodzaakt schoolgeld te vragen. Vanwege het feit dat het sponsorprogramma niet toereikend genoeg is om alle kinderen met onvoldoende middelen een plekje op school te kunnen geven, wordt met het school on wheels project geprobeerd om die kinderen toch te voorzien van basis onderwijs/te ondersteunen. Vier dagen per week rijden vrijwilligers en leraren met één van de schoolbussen naar de verschillende dorpen rond om Buea. In buurthuizen/kerken wordt hier dan 2 uur lang (bij)les gegeven aan de kinderen uit deze dorpen. Iedereen is hierbij welkom. De kinderen worden in verschillende klassen ingedeeld en gaan dan onder leiding van één vrijwilliger of leraar aan de slag. Er wordt gekekeken wat het niveau van de kinderen is en hierop worden de verschillende oefeningen voor zowel rekenen als taal aangepast. Deze uren kunnen ook worden gebruikt voor lessen waarin maatschappelijk relevante onderwerpen worden besproken, zoals bijvoorbeeld HIV/aids of morele onderwerpen.

Projecten op school

De bibliotheek die op het schoolplein is gebouwd wordt beheerd door een lerares maar hulp van vrijwilligers bij het onderhouden van het computersysteem en het onderhouden van boeken wordt altijd gewaardeerd.
In de bibliotheek is een kleine hoek die de creative mind corner wordt genoemd. Hier is in de pauze plek voor leerlingen uit de eerste klas om te tekenen en knutselen. Dit wordt op dit moment door vrijwilligers geregeld. Het functioneren hiervan is nu dus afhankelijk van de aanwezigheid van vrijwilligers en genoeg materiaal.
Op school is ook een computerlokaal, een naailokaal en een houtbewerkingslokaal aanwezig die als er leraren, materiaal en een curriculum aanwezig is ook gebruikt kunnen worden. Ook heeft de school een kleine schooltuin die door de hogere klassen gebruikt wordt bij hun praktijklessen koken en landbouw.

Afgesloten projecten

Het eerste project waarbij UAC Nederland grote ondersteuning bood is het star project. Dit hield het bouwen van het schoolgebouw in. De school is ondertussen af en UAC kan trots kijken naar een mooi schoolgebouw met 15 lokalen, 4 praktijklokalen zoals onder andere een woodworkshop, een gymzaal en een lerarenruimte en een groot schoolplein.