UAC Nederland

geeft kinderen een toekomst

UAC-Nederland Header afbeelding
 

Over UAC Kameroen

In 2002 is United Action for Children Cameroon, onder leiding van Mr Orock, begonnen met een school in Buea, Kameroen

Op dat moment waren er wel scholen in Buea, maar deze voldeden niet aan het beeld van onderwijs dat Mr. Orock voor ogen had. Hij wilde een school waarin het kind centraal stond, kleine klassen en een school waar een individuele benadering mogelijk was. In 2002 begon het met 11 kinderen zittend op de grond. Dit was de start van Jamadianle Nursery en Primary school. Op dit moment is de school uitgegroeid tot een school met meer dan 600 leerlingen en staat de school aangeschreven als een van de beste in de regio.

In het programma wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan:

-   Sport

-   Computervaardigheden

-   Handenarbeid

-   Houtbewerking

-   De schooltuin

Door de individuele benadering van het kind kan er beter ingegaan worden op de behoeften van het kind.

Door deze activiteiten leren de kinderen hun interesse en talenten leren ontdekken. Hiermee weten de kinderen zich na school makkelijker een weg te vinden in de maatschappij.

De school bevind zich in het buitengebied van Buea. Het voordeel is dat de kinderen uit de rurale gebieden de school ook makkelijker kunnen bereiken. De school staat in een groene omgeving. Het plein is veilig en schoon.

Op het schoolterrein bevind zich een bibliotheek en ook lokalen voor extra activiteiten. Dit alles werkt mee als een stimulerende veilige omgeving om te kunnen leren.